Ilmoitus malminetsintätöistä Torniossa kesällä 2021

Ilmoitus malminetsintätöistä Torniossa kesällä 2021

Inmet Finland Oy tulee tekemään alustavia malminetsintätöitä tänä kesänä Tervolan, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Rovaniemen alueella (ks. kuva).

Kesäkuun alusta syyskuuhun maastossa liikkuu kolme ryhmää, jotka tekevät alueella kallioperäkartoitusta ja ottavat vasaralla kivinäytteitä kallioista ja lohkareista. Suunnitellut toimenpiteet ovat kaivoslain (621/2011) 7§:n mukaisia etsintätöitä, joista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai ulkopuolisille.

Yhtiön henkilökunnan lisäksi maastossa työskentelee geologian opiskelijoita Aurora Exploration Oy:ltä ja Palsatech Oy:n teknikkoja. Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi emme suunnittele järjestävämme avoimia yleisötilaisuuksia, mutta kerromme mielellämme projektistamme lisää.

Lisätietoja malminetsintätöistä ja suunnitelmista voi tiedustella:

Puhelin: 040 185 7595 (ma-pe, Klo 9-15)
Osoite: Koskikatu 20C 13, Rovaniemi, 96200
Verkkosivut: inmetfinlandexplore.fi
Chris Hunter, vastaava geologi, chris.hunter@fqml.com
Jaakko Georgi, geologi, jaakko.georgi@fqml.com

Tai jos tapaatte meidät maastossa tai kylillä, poiketkaa juttelemaan – kerromme mielellämme projektistamme lisää.

Sivun alkuun