Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Kukkolanmaa Oy, Tornio

Päätöspäivä 22.6.2021
Päätöksen antopäivä 30.6.2021
Tiedoksisaantipäivä 7.7.2021

Ilmoituksen tekijä Toiminta ja sen sijainti
Kukkolanmaa Oy Eläinsuoja Torniossa Arpelan kylässä tilalla 851-412-11-4 ja olemassa oleva etälietesäiliö tilalla 851-417-9-9

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 pykälässä 72 tehnyt ilmoituspäätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta. Päätös koskee olemassa olevan eläinsuojan laajentamista Tornion Arpelassa tilalla Mykkälä 851-419-1-15 (Sihtuunantie 385, Kukkolanmaa Oy). Laajennus tulee olemassa olevan eläinsuojan yhteyteen. Lisäksi tilalla on olemassa oleva etälietesäiliö tilalla 851-417-9-9. Päätökseen sisältyy määräyksiä.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote ilmoituspäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 30.6.-6.8.2021 alla (Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteesta www.tornio.fi > kuulutukset).

Ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 6.8.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoja asiasta saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Ote Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätöksestä
Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnasta
Sijaintikartta
Ilmoitus eläinsuojasta

Sivun alkuun