Jätehuoltomääräysten jäteastioiden tyhjennysvälipykälää päivitetään

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2023. Yhden huoneiston kiinteistöjen osalta sekajäteastian pisintä tyhjennysväliä kesäaikana esitetään pidennettäväksi neljään viikkoon. Voimassa olevissa jätehuoltomääräyksissä sekajäteastian pisin tyhjennysväli kesäaikaan niillä kiinteistöillä, joilla ei ole kompostointia tai biojätteen erilliskeräystä, on kaksi viikkoa. Perämeren jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.9.2023 pykälässä 34 asettaa jätehuoltomääräysten muutoksen jäteastioiden tyhjennysvälejä koskevaan pykälään 25 nähtäväksi mielipiteitä ja kommentteja varten.

Jätehuoltomääräysten pykälän 25 muutokseen on mahdollista vaikuttaa esittämällä kirjallisia mielipiteitä. Luonnos pykälästä on nähtävillä Tornion ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien verkkosivuilla 15.9.-23.10.2023. Luonnoksesta voi ilmaista kirjallisia mielipiteitä 23.10.2023 mennessä Perämeren jätelautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta@tornio.fi tai postitse osoitteeseen Perämeren jätelautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 566 4195, jatelautakunta@tornio.fi.

Perämeren jätelautakunta

 

Ote jätelautakunnan päätöksestä 12.9.2023, 34 §

Luonnos jätehuoltomääräysten pykäläksi 25, jäteastioiden tyhjennysvälit

Sivun alkuun