Jätetaksaan muutoksia jätteen kuljetusmaksujen osalta

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 24.5.2022 hyväksynyt pykälässä 28 Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutokset koskien Kemin kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen astiakohtaisia kuljetusmaksuja. Kuljetushintojen nouseminen johtuu kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin noususta. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2022.

Perämeren jätelautakunnan asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä 30.5. – 6.7.2022 Tornion kaupungin verkkosivuilla alla (osoitteessa www.tornio.fi – Kuulutukset) sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntien verkkosivuilla. Jätetaksa on nähtävillä myös osoitteessa www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/jatetaksa/.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 6.7.2022 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 566 4195, jatelautakunta (at) tornio.fi.

Perämeren jätelautakunta

Ote Perämeren jätelautakunnan päätöksestä liitteineen

Jätetaksa, voimaantulo 1.7.2022

Sivun alkuun