Kallioputaankadun ja Nivakadun saneeraustyömaan eteneminen ja aikataulun muutos

Kallioputaankadun ja Nivakadun saneeraustyömaan eteneminen ja aikataulun muutos

Päivitetty 17.9.2020

Maansiirto Mykkälä Oy tekee Kallioputaankadun ja Nivakadun katurakenne- ja hulevesi-järjestelmien saneerauksen kaivuu-, täyttö- ja asennustöitä 7.9.–29.10. välisenä aikana.

Syksyn 2020 aikana tehdään Kallioputaankadulla osuus Kulmakioskilta Arboretumin paikoitusalueelle. Myös Nivakadun suuntaan töitä jatketaan niin pitkään kuin se on sään puolesta mahdollista. Loppuosa Kallioputaankadusta ja Nivakadusta sekä koko alueen viimeistelytyöt tehdään kevään, kesän ja alkusyksyn 2021 aikana.

Työalueella olevia aitoja, postilaatikoita yms. voidaan joutua mahdollisesti siirtämään väliaikaisesti. Kadulla olevat työt tehdään mahdollisimman lyhyin tieosuuksin, ja liikennejärjestelyjä ja mahdollisia paikallisia kiertoteitä tehdään ja muutetaan työn etenemisen mukaan. Kaikille kiinteistöille järjestetään kohtuullinen kulkuyhteys koko työmaan ajan. Ajoneuvoliikennettä tonteille joudutaan kuitenkin ajoittain rajoittamaan kaivuutöiden vuoksi.

Töiden aloituksen yhteydessä kadun kiinteistöille tehdään myös kiinteistökatselmus. Tästä tiedotetaan erikseen.

Myös muista mahdollisista muutoksista tiedotamme erikseen. Toivomme alueen asukkailta yhteistyötä ja kärsivällisyyttä työn aiheuttamia häiriöitä kohtaan.

Mika Hamari, työpäällikkö, Maansiirto Mykkälä Oy
p. 0400 281 721, mika@mykkala.fi

Sivun alkuun