Kansallista elävää perintöä Tornionlaaksossa

Kansallista elävää perintöä Tornionlaaksossa

Kesäaikaan järjestetään monenlaisia tapahtumia, joista osalla ovat hyvinkin pitkät perinteet. Jotkut tapahtumat, tavat ja perinteet ovat paikallisia, toiset kansallisia ja joistakin voi tulevaisuudessa tulla osa Unescon kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa.

Aineeton kulttuuriperintö on ihmisten arjessa läsnä olevaa elävää perinnettä. Se yltää ihmiselämän kaikkiin toimintamuotoihin. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Aineettoman kulttuuriperinnön ilmiöt siirtyvät elävinä ja muuntuvina sukupolvilta toiselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi vuoden 2017 marraskuussa 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Monet niistä ovat tuttuja kaikille meille ja olennainen osa arkipäivää. Tällaisia ovat esimerkiksi saunominen, jokamiehenoikeudet, pesäpallo, hautausmaalla käynti jouluaattona ja suomalainen tango. Osa kansallisessa luettelossa olevista perinteistä ovat paikallisia tai jonkin ryhmän harjoittamia perinteitä. Tällaisia kansallisessa luettelossa olevia erityisiä perinteitä ovat Tornionjoen perinteinen koskikalastuskulttuuri sekä Tukkilaiskisat, joita edelleen harjoitetaan Tornionlaaksossa.

 

Tornionjoen koskikalastuskulttuuri

Tornionjoen perinteinen koskikalastuskulttuuri on monipuolista aineetonta ja elävää perintöä. Se on olennainen osa myös Tornionlaakson rakennettua kulttuuriympäristöä. Molemmin puolin jokea sijaitsevat kalakentät paistokotineen, aittoineen ja krenkkuineen kertovat perinteestä silloinkin, kun kukaan ei ole lippoamassa. Kalastusta harjoitetaan samoin perinteisin menetelmin Väylän molemmin puolin ja siihen kuuluvat niin lippoaminen, krenkut, varrassiika kuin kalan jakaminen. Tornionjoen koskikalastuskulttuurin historia tunnetaan vuosisatojen taakse. Se jatkuu elävänä ja sukupolvelta toiselle eteenpäin siirtyvänä.

Tornionjoen koskikalastusperinteeseen liittyvät myös vuosittain järjestettävät juhlat ja tapahtumat. Kukkolankosken Siikafästit ovat lauantaina 27.7.2019 ja Siikamarkkinat 14.9.2019.

 

Tukkilaiskisat

Tukkilaistaidot ovat olleet osa uittoperinnettä ja tärkeä osa työtaitoja. Uittoa ei enää ole, mutta tukkilaisperinteitä esitellään tukkilaiskisoissa ja -näytöksissä, joihin osallistuvat alan harrastajat. Kilpailuja järjestetään vesistöissä, jotka ovat olleet perinteisiä uittoreittejä ja joissa on aikaisemmin järjestetty tukkilaislajien kilpailuja. Uitto loppui Torniojoella 1970-luvun alussa. Uiton loppumisen merkeissä pidettiin Kukkolankoskella heinäkuussa 1971 koskikisat, joissa saattoi osallistua muun muassa hännänajoon. Kilpailutoiminnan tavoitteita ovat aikaisemmin metsätyöhön oleellisesti liittyneen uittotyöperinteen säilyttäminen, uittotyössä tarvittavien taitojen esittely yleisölle kilpailun muodossa sekä harrastajien fyysisen kunnon ylläpitäminen.

Tukkilaiskisoja järjestetään kesäisin useita kertoja eri puolilla Suomea. Tornionjoella kisat järjestetään Juoksengissa. Tänä vuonna Tukkilaiskisat ovat Kattilakoskella lauantaina 20.7.2019.

 

Lisätietoja:

Aineeton kulttuuriperintö

Kukkolankoski

Tornionlaakson kesäsiika

Juoksenki

Tukkilaiset

Tornionlaakson maakuntamuseo

Sivun alkuun