Kehäkankaantien ralliharjoittelu 1.1.-19.8.2020

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 20.12.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta
Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
19 § Tornion Ralliharrastajat ry Ralliharjoitukset Kehäkankaantiellä Torniossa 1.1.-19.8.2020 keskiviikkoisin klo 17-20 ja enintään kolmena lauantaina klo 12-15 sekä yksi sprinttikilpailu
Päätös, valitusosoitus sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä Tor­nion kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla 20.12.2019 – 27.1.2020. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi).

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös liitteineen

Meluilmoitus

Sivun alkuun