Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslupahakemus, Hietakaula, Keminmaa

Kemin Ajotilaus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan- ja soran ottamiseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnassa Hyypiössä tiloilla Hietavaara 241-407-11-51 ja Hietakaula 241-407-11-78. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 0,54 hehtaaria ja ottamismäärä 9 880 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 5 vuodeksi. Ottamisen tarkoitus on tasata alueella oleva harjanne ja täyttää notkelma, jotta aluetta voidaan jatkossa käyttää hiekannostoalueena. Alue on vanhaa ottamisaluetta. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.10.-16.11.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 16.11.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antavat ympäristöpäällikkö puh. 040 7555891 tai ympäristötarkastajat puh. 050 566 4195 ja 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi. Luvan hakijan yhteyshenkilön puh. 0400 256 750.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Sijaintikartta

Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslupahakemus

Sivun alkuun