Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräysten luonnos nähtävillä

Perämeren jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.6.2022 asettaa jätelain 91 §:n mukaisten kunnan jätehuoltomääräysten luonnoksen perusteluineen nähtäväksi mielipiteitä ja kommentteja varten.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräykset koskevan Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia. Jätehuoltomääräyksiin on tehty jätelainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia, joiden tavoitteena on kierrätettävien jätteiden hyötykäytön lisääminen. Jätehuoltomääräyksissä tarkennetaan muun muassa jätelaissa ja asetuksessa annettuja jätteiden erilliskeräysvelvoitteita sekä kiinteistökohtaista kompostointia ja siitä ilmoittamista.

Jätehuoltomääräysten luonnokseen on mahdollista vaikuttaa esittämällä kirjallisia mielipiteitä. Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä Tornion ja Kemin kaupunkien sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien verkkosivuilla 20.6.-7.9.2022. Luonnoksesta voi ilmaista kirjallisia mielipiteitä 7.9.2022 mennessä Perämeren jätelautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen jatelautakunta (at) tornio.fi tai postitse osoitteeseen Perämeren jätelautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio. Mielipiteen voi antaa myös otakantaa.fi -palvelun kautta.

Lisätietoja asiasta antaa jäteasiamies puh. 050 566 4195, jatelautakunta (at) tornio.fi.

 

Perämeren jätelautakunta

 

Ote jätelautakunnan päätöksestä 14.6.2022, 36 §

Luonnos Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion jätehuoltomääräyksiksi

Sivun alkuun