Kenelle Hyvä vanhusteko -palkinto Torniossa?

Kenelle Hyvä vanhusteko -palkinto Torniossa?

Tornion kaupungin Ikäihmisten neuvosto julistaa haettavaksi Hyvä vanhusteko -palkinnon.

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta yhteisölle tai henkilölle, joka on ottanut käyttöön uusia innovatiivisia menetelmiä ikäihmisten hyvinvoinnin ja itsenäisen toimintakyvyn parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Uusi menetelmä voi liittyä myös esimerkiksi elinympäristön parantamiseen tai hoivatyön kehittämiseen.

Palkintoa voivat hakea järjestöt, jotka tekevät aktiivisesti yhteistyötä eri organisaatioiden kuten Tornion kaupungin, seurakunnan tai erilaisten järjestöjen tai yhdistysten kanssa, ikäihmisten aktiivista osallisuutta edistäen.

Palkintoa voivat hakea myös työyhteisöt, jolloin palkinnon saamisen perusteena on onnistunut, myönteinen ja pysyvä toiminnanmuutos ikäihmisten arjessa. Hakemuksessa tulee kuvata yksikön toiminnan ja henkilökunnan työtehtävien muutosta sekä ikäihmisen että hänen läheistensä näkökulmasta. Hakemuksen tulee sisältää myös kuvaus henkilökunnan toiminnasta, työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteistä ja panostuksesta koulutukseen.

Lisäksi palkintoa voivat hakea henkilöt, jotka ovat uudella tavalla, oma-aloitteisesti ja onnistuneesti edistäneet myönteistä ja pysyvää muutosta ikäihmisten aktiivisessa arjessa. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata idean suunnitelma, toteutus ja arviointi. Muutosta tulee kuvata ikäihmisten ja heidän läheistensä näkökulmasta. Hakemuksessa tulee kuvata myös toteuttajien toimintaa sekä sitä, millaisia kehittämistä tukevia toimia, ideoita ja koulutuksia suunnittelussa on käytetty.

Hakuaika on 1.6.–30.8.2019 klo 15. Palkinto jaetaan Vanhusten viikon pääjuhlassa lokakuussa.

Hakemukset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen: maarit.alalahti@tornio.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Ikäihmisten neuvosto/Maarit Alalahti, Sairaalakatu 1, 95400 Tornio.

Lisätietoja

Maarit Alalahti
Johtava hoitaja
P. 040 732 2802
maarit.alalahti@tornio.fi

 

Sivun alkuun