Kielikoulu-yhteistyö on päättymässä muuttuneiden toimintaedellytysten vuoksi

Kielikoulu-yhteistyö on päättymässä muuttuneiden toimintaedellytysten vuoksi

Tiedote 28.11.2022
Päivitetty 30.11. klo 10.45 kauttaaltaan viimeistä kappaletta otsikolla ”Nykyiset oppilaat voivat käydä Kielikoulun loppuun”.

Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitukset totesivat perjantaina, että edellytykset Kielikoulun toiminnan jatkamiseksi ovat muuttuneet niin merkittävästi, että Kielikoulu-yhteistyö ei voi enää jatkua nykyisessä muodossaan.

Tornio ja Haaparanta ovat tehneet koulutusta ja kouluja koskevaa tiivistä rajayhteistyötä pitkään. Torniolais- ja haaparantalaislapset ovat esimerkiksi voineet vapaasti valita peruskoulun kummasta tahansa kaupungista. Myös kaupunkien yhteinen Kielikoulu on toiminut vuodesta 1989 alkaen.

Oppilasmäärät ovat laskeneet viime vuosina sekä Torniossa että Haaparannalla, minkä vuoksi kummassakin kaupungissa on paineita tarkastella ja tiivistää kouluverkkoa. Ennusteiden mukaan lasten määrä sekä Torniossa että Haaparannalla vähenee edelleen nopeasti. Tämä näkyy myös Kielikoulussa, johon on ollut yhä vaikeampi houkutella oppilaita etenkin Torniosta.

Suunnitelma koulun kansainvälistymisestä ei täyttänyt tavoitteita

Kielikoulun tulevaisuus on ollut Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten asialistalla pysyvänä kohtana jo pitkään. Toukokuussa kaupunginhallitukset totesivat, että Kielikoulun toimintamallia on aika tarkastella perusteellisesti.

Kielikoulun toimintaedellytyksiä onkin selvitetty syksyn mittaan palvelumuotoiluun keskittyneen yrityksen Arctic Factoryn vetämänä. Erilaisiin työpajoihin on osallistunut syksyn aikana niin koulun oppilaita ja vanhempia, henkilökuntaa kuin luottamushenkilöitä kummastakin kaupungista. Tavoitteena on ollut selvittää, olisiko Kielikoululle mahdollista kehittää kokonaan uusi toimintamalli, Kielikoulu 2.0.

Vastavalmistuneen selvityksen tuloksia esiteltiin Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten yhteisessä kokouksessa perjantaina 25. marraskuuta.

Keskustelussa todettiin, että selvitys nostaa esiin monia hyviä ehdotuksia koulun kehittämiseksi. Selvitys ei kuitenkaan vastannut siihen, kuinka Kielikoulusta voitaisiin kehittää aidosti kansainvälinen koulu, kuten kaupunginhallitukset toukokuussa katsoivat tarpeelliseksi.

Näin perustellen osapuolet totesivat, että Kielikoulu-sopimusta ei enää jatkettaisi.

Nykyiset oppilaat voivat käydä Kielikoulun loppuun

Käytännössä Kielikoulu-sopimuksen päättäminen tarkoittaa, että torniolaislapset eivät voi lukuvuodesta 2023-2024 alkaen enää hakea Kielikoulun torniolaisluokille eikä uusia suomenkielisiä luokkia enää aloiteta.

Kielikoulun nykyiset torniolaisoppilaat voivat käydä Kielikoulun loppuun. Torniolaislapset voivat ensi syksystä alkaen jatkaa peruskoulua myös omissa lähikouluissaan Torniossa.

Haaparantalaislasten osalta muutoksia ei tule, sillä Kielikoulu jatkaa toimintaa osana Haaparannan kouluverkkoa.

Käytännön järjestelyjä selvitetään parhaillaan ja asiasta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.

Viime kädessä viralliset päätökset Kielikoulu-yhteistyön tulevaisuudesta tehdään Tornion ja Haaparannan kaupunginvaltuustoissa aikaisintaan tammikuussa.

Lisätietoja

Ilkka Halmkrona, sivistystoimenjohtaja, Tornion kaupunki
Sähköposti: ilkka.halmkrona@tornio.fi
puh. +358 50 591 5142

Kysymyksiä ja vastauksia

Sivun alkuun