Koronavuosi kääntyi Tornion kaupungin taloudessa odotettua paremmaksi

Koronavuosi kääntyi Tornion kaupungin taloudessa odotettua paremmaksi

Vuosi 2020 oli Tornion kaupungin taloudessa odotettua parempi. Tilikauden tulos on noin 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa viivan alle ennakoitiin vielä nollatulosta. Tulosta paransivat etenkin kertavaikutteiset erät, esimerkiksi valtion vajaan 6,4 miljoonan euron koronatukipaketti, sähköyhtiö Oomin yhtiöjärjestelyistä saatu 1,6 miljoonan euron suuruinen osinko sekä edellisvuodelta saamatta jääneet 1,3 miljoonan euron suuruiset kunnallisverotulot, joiden maksaminen viivästyi verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen vuoksi.

Merkillepantavaa on myös, että erikoissairaanhoidon menot ylittyivät viime vuonna talousarvioon nähden vain 247 000 eurolla. Toimialat pysyivät talousarviossa kaiken kaikkiaan hyvin.

Työllisyystilanne heikkeni, katseet nyt kiertotalousklusterissa ja matkailun kehittämisessä

Viime vuonna alkanut koronapandemia lisäsi työttömyyttä koko maassa, niin myös Torniossa. Työttömyysaste kasvoi 1,6 prosenttia ollen joulukuussa 12,4 prosenttia (koko maa 13,6 %). Tornio osallistuukin vuosina 2021–2023 työllisyyden kuntakokeiluun, joka on jatkoa hienosti onnistuneelle Lapin alueelliselle työllisyyskokeilulle vuosina 2017–2018. Työllisyyden kuntakokeilussa on tavoitteena edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja pääsyä koulutukseen entistä tehokkaammin. Käytännössä kaupunki ottaa hoitaakseen työttömien työllistämisen TE-palveluilta.

Tornion väkiluku laski viime vuonna yhdeksättä vuotta peräkkäin. Lasku oli kuitenkin nyt puolet hitaampaa kuin edellisvuonna. Vuonna 2020 asukasmäärä väheni 130 asukkaalla ja oli vuoden lopussa 21 471 asukasta.

Notkahtaneesta työllisyystilanteesta ja asukasmäärän vähenemisestä huolimatta näkymät tulevaisuuteen ovat Torniossa myönteiset. Vahvan metalliteollisuuden klusterin rinnalla Meri-Lapissa kehitetään voimakkaasti seudullista teollisuuden kiertotalousklusteria, jonka uskotaan lisäävän koko alueen vetovoimaa. Tornion vetovoimaa vahvistaa myös matkailun kehittäminen Two Countries, One Destination -hankkeen alla yhdessä Haaparannan kanssa.

Hyvinvointipalveluissa koronavuosi heijastui perheiden hyvinvointiin

Tornion kaupungin hyvinvointipalveluissa koronavuosi 2020 oli poikkeuksellinen.  Koronapandemia lieveilmiöineen heikensi viime vuonna selvästi muun muassa perheiden hyvinvointia. Esimerkiksi lastensuojelun ilmoitusten määrä kasvoi jopa 30 prosenttia. Myös sosiaalityössä asiakasmäärä kasvoi kymmenen prosenttia, koska työllisyystilanne kaupungissa heikkeni. Vanhus- ja hoitopalveluissa sen sijaan otettiin vuonna 2020 myönteinen harppaus sähköisessä asioinnissa ja aloitettiin etäkotihoito.

Koronapandemia aiheutti paljon henkilöstön poissaoloja karanteenisääntöjen vuoksi. Henkilökunta kuitenkin jousti muuttuvissa tilanteissa ja kriittiset palvelut pystyttiin turvaamaan esimerkiksi henkilöstösiirroilla.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden kustannukset olivat hyvinvointipalveluissa viime vuonna kaikkiaan noin 1,45 miljoonaa euroa. Tornion ja Haaparannan väliselle rajanylityspaikalle esimerkiksi perustettiin koronaneuvonta- ja näytteenottopiste, ja aloitettiin Ruotsista Suomeen palaavien matkustajien massatestaaminen.

Sivistyspalveluissa paikattiin etäopetuksessa syntyneitä aukkoja lasten oppimisessa

Sivistyspalveluissa koronapandemia pakotti oppilaat ja opettajat valtavaan digiloikkaan ja etäopiskeluun kevätlukukaudella 2020. Syyslukukaudella 2020 lähiopetuksesta pidettiin kuitenkin kiinni vaikeasta tilanteesta huolimatta. Tämä osoittautui oikeaksi valinnaksi, sillä vaikka etäopetukseen siirtyminen kävi keväällä nopeasti ja onnistui pääpiirteissään hyvin, oli sillä myös kääntöpuolensa. Etäopetus esimerkiksi hidasti oppilaiden opintojen etenemistä. Keväällä syntyneitä aukkoja oppimisessa paikattiinkin syksyllä valtion tuen turvin. Avusta saatiin esimerkiksi erityisopettajien palkkaamiseen ja tukiopetuksen lisäämiseen.

Brändityö jatkui juhlavuoden valmistelujen puitteissa, huomio myös kuntalaisten osallisuudessa

Kaupungin keskushallintopalveluissa jatkettiin vuonna 2020 muun muassa viestintä- ja markkinointityötä uuden brändin alla sekä Tornion kaupungin 400-vuotisjuhlavuoden valmistelujen puitteissa. Vuonna 2020 lanseerattiin esimerkiksi monia erilaisia brändituotteita, joiden myyntihinnasta kolmannes sijoitetaan juhlavuoden kunniaksi torniolaisille nuorille suunnattuun osallistuvan budjetoinnin pilottiin.

Myös kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää työtä jatkettiin valmistelemalla kuntalaisten osallisuutta tukevaa osallisuusmallia. Malli valmistuu vuonna 2021.

Teknisten palvelujen osalta koronapandemia sotki suunnitelmia jonkin verran. Joitain hankkeita siirtyi, esimerkiksi Victoriantorin kunnostustyöt. Kaupungintalon remontti sen sijaan eteni aikataulussa.

Tornion kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen tunnusluvut

Verotuloja kertyi Torniossa vuonna 2020 noin 86 miljoonaa euroa. Verokertymä oli lopulta noin 1,3 miljoonaa arvoitua vähemmän. Lovi jäi kuitenkin pienemmäksi kuin koronapandemian vuoksi ennakoitiin. Valtionosuuksia kertyi viime vuonna noin 48 miljoonaa euroa, josta koronapandemian vaikutusten hoitamiseen kohdistettiin jo aiemmin mainittu noin 6,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta oli 64,4 miljoonaa euroa eli 2 997 euroa asukasta kohti. Kuntakonsernin lainakanta puolestaan oli vuoden 2020 lopussa noin 107 miljoonaa euroa eli noin 5 009 euroa per asukas.

Lue lisää

Tornion kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen tunnusluvut

Torniossa 29.3.2021

Timo Nousiainen
Kaupunginjohtaja

Sivun alkuun