KTK-Tornio Oy:n maa-aineslupahakemus, Kaakamo, Tornio

KTK-Tornio Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan- ja soran ottamiseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa Kaakamossa tilalla Sorapalsta 851-413-75-1.

Ottamisalueen pinta-ala on noin hehtaari ja ottamismäärä 30 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on 1-6 metriä. Alue sijaitsee Kaakamon motocrossradan koillispuolella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 22.12.2020-28.1.2021 alla sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 28.1.2021 mennessä osoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Anu Rautiala (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Jukka Vähä (puh. 0400 394 989).

Torniossa 22.12.2020

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Toiminnan sijaintikartta
Maa-aineslupahakemus

Sivun alkuun