Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 2.11.2023 antanut päätöksen 1781/2023 asiassa Dnro 57/2023 kunnallisvalitukseen, joka on tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.11.2022 § 48.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Tornion kaupungin kirjaamossa, osoite Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 9.11.- 11.12.2023

Sivun alkuun