Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 1.11.2023 antanut päätöksen 1784/2023 asiassa Dnro 892/2022 kunnalliseen virkasuhteeseen ottamista koskevaan valitukseen, joka on tehty Tornion sivistyslautakunnan pätöksestä 19.5.2022 § 99.

Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Tornion kaupungin kirjaamossa, osoite Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 9.11.- 11.12.2023

Sivun alkuun