Kuntalain 142 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 695/2023 asiassa Dnro 658/2022 kunnallisvalitukseen, joka on tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 29.3.2022 § 6.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.5.2023 antanut päätöksen 693/2023 asiassa Dnro 1364/2022 kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 30.8.2022 § 27.

Hallinto-oikeuden päätökset ovat nähtävinä Tornion kaupungin kirjaamossa, osoite Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 15.5.-14.6.2023.

Sivun alkuun