Kutsu koulukuljetuksia koskevaan markkinavuoropuheluun

Kutsu koulukuljetuksia koskevaan markkinavuoropuheluun

Tornion kaupunki kilpailuttaa koulukuljetussopimukset talvella 2024. Sopimukset koulukuljetuksista tehdään lukuvuosille 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027. Lisäksi sopimuksiin sisältyy kahden lukuvuoden optio. Hankinnan arvo ylittää hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon.

Tornion kaupunkia velvoittaa kilpailutuksessa laki Puhtaista ajoneuvoista (740/2021) ja sen mukaiset kalustovaatimukset otetaan mukaan vertailuperusteisiin.

Tornion kaupungin hankintapalvelut pyytää liikennöitsijöitä, jotka aikovat osallistua kilpailutukseen, ilmoittamaan puhtaiden ajoneuvojen kalustonsa 10.2.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@tornio.fi tai varaamaan ajan kahdenväliseen Teams-markkinavuoropuheluun aiheesta soittamalla puhelinnumeroon 040 355 5245/hankintapäällikkö Sari Backman.

Sivun alkuun