KUULUTUS

Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylä

Teknisten palvelujen lautakunta on 9.10.2019 alustavasti hyväksynyt Nykäsenkadun kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelman K4291/1-3, joka on nähtävänä Tornion kaupungintalon ala-aulassa
16.10.2019 – 29.10.2019 välisen ajan.

Suunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Tornion kaupungin teknisten palveluiden kirjaamoon os. Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

TORNION KAUPUNGIN TEKNISET PALVELUT

Suunnitelmapiirustukset:

K4291-1_Katusuunnitelmakartta

K4291-3_Pituusleikkaus

Sivun alkuun