Kuulutus Kemin Ajotilaus Oy:n ja JM-Construction Oy:n maa-aineslupahakemuksista, Keminmaa

Kemin Ajotilaus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan ottamiseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnan alueella Hirmulan ja Liedakkalan kylien alueella tiloilla Hietaharju 241-402-22-14, Hietavaara 241-407-11-51, Hietakaula 241-407-11-78, Hietakangas 241-402-22-16, PR4 241-402-22-15, Ampuma 241-402-22-17, Karjula 241-402-11-17, Hieta 241-402-11-37, Karjula I 241-402-11-26, Annala I 241-402-4-87 ja Rantakoutonen 241-402-3-94. Alueella on ollut aikaisempaa ottamistoimintaa. Ottamisalueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja ottamismäärä on 584 600 k-m3. Alin ottotaso on + 21 (N2000). Alueella voidaan harjoittaa toimintaa ympäri vuoden. Toiminta-aika alueella on arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana. Ottoalue tulee täyttymään vedellä toiminnan päätyttyä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

JM-Construction Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan ottamiseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnan alueella Liedakkalan kylässä tilalla Rovavaara 241-407-11-61. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Ottamisalueen pinta-ala on 4,8 hehtaaria, josta varsinaista kaivuualuetta on 4,1 hehtaaria. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja ottamismäärä on 175 000 k-m3. Ottamisen syvyys vaihtelee välillä 0-6,5 metriä. Alueella voidaan harjoittaa toimintaa ympäri vuoden. Toiminta-aika alueella on arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana ja tarvittaessa viikonloppuisin. Ottoalue tulee täyttymään vedellä toiminnan päätyttyä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.1.-22.2.2023 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 22.2.2023 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi. Kemin Ajotilaus Oy:n hakemuksen osalta lisätietoja antaa Kemin Ajotilaus Oy:n työpäällikkö, puh. 040 0256 750. JM-Construction Oy:n hakemuksen osalta lisätietoja antaa hakijan puolesta Rovamitta Oy:n toimitusjohtaja, puh. 040 020 4877.

 

Torniossa 17.1.2023

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aineslupahakemus, Hietajärvi

Kemin Ajotilaus Oy, Hietajärvi, sijaintikartta

JM-Construction Oy:n maa-aineslupahakemus, Rovavaaran hiekka-alue

JM-Construction Oy, Rovavaaran hiekka-alue, sijaintikartta

Sivun alkuun