Etusivu » Ajankohtaista » Kuulutus Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätöksestä Pohjaset Recycling Oy:n ympäristölupa lentotuhkan hyödyntämiseen tontin rakennekerroksissa Pirkkiössä kiinteistöillä 851-21-147-5 ja 851-21-147-6 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

Kuulutus Meri-Lapin ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan päätöksestä Pohjaset Recycling Oy:n ym­pä­ris­tö­lu­pa lentotuhkan hyö­dyn­tä­mi­seen tontin ra­ken­ne­ker­rok­sis­sa Pirkkiössä kiin­teis­töil­lä 851-21-147-5 ja 851-21-147-6 sekä lupa toiminnan aloit­ta­mi­seen muu­tok­sen­haus­ta huolimatta

Kuulutus

Pöytäkirjanote §38

Ympäristölupapäätös

Toiminnan sijainti