Kuulutus päätöksestä parvetupakointikielto Asunto Oy Tornion Horisontti

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös §67

Päätöspvm 16.11.2021     Julkipanopvm  22.11.2021

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on 16.11.2021 tehnyt päätöksen tupakkalain 79 §:n mukaisesta parveketupakointikieltohakemuksesta.

Päätöksen kohde

Asunto Oy Tornion Horisontti, Lukiokatu 2 B, 95400 Tornio

Määräyksen kohde ja aihe

Määräys koskee parveketupakointikiellon asettamista huoneistokohtaisille parvekkeille asunto-osakeyhtiön tekemän hakemuksen perusteella.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto on määrännyt parveketupakointikiellon Asunto Oy Tornion Sarastus asukkaiden hallinnassa olevilla huoneistokohtaisilla parvekkeilla.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote parveketupakointikieltopäätöksestä ja päätöksen valitusosoitus ovat nähtävänä 23.11.2021 – 29.12.2021 Tornion kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.tornio.fi kohdassa kuulutukset. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Luvan hakijoilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa asiakirjan nähtäville asettamisesta eli 29.12.2021 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Lisätietoja päätöksestä saa terveystarkastaja Tarja Rosenqvistilta, puh. 0400 696 516 tai tarja.rosenqvist@tornio.fi

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto

Pöytäkirjan ote §67

Sivun alkuun