Kuulutus siirretyistä ajoneuvoista

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Keminmaan Autojussi Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee noutaa siirretty ajoneuvo 30 päivän kuluessa. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu nähtäville Tornion kaupungin verkkosivuille www.tornio.fi > kuulutukset.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirto- ja säilytysmaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen tiedoksisaannista eli 3.6.2021 mennessä, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.

Varastoon siirretyt ajoneuvot

Rekisterinumero     Merkki ja malli            Siirtopaikka       Siirtopäivä

YFH-226                  Mazda 6                    Puutarhakatu     21.4.2021

MMC-379               Volvo, V40                Itäranta 10         21.4.2021

 

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239.

 

Torniossa 27.4.2021

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Sivun alkuun