Kuulutus siirretystä ajoneuvosta

Tornion kaupunki siirtää kunnossa- ja puhtaanapitämistä haittaavia sekä virheellisesti pysäköityjä ajoneuvoja siirtovarastoon. Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) nojalla alla mainittu ajoneuvo on siirretty Taalovaara Group Oy:n varastoon. Ajoneuvon omistajan tulee noutaa siirretty ajoneuvo 30 päivän kuluessa. Siirtopäätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu nähtäville Tornion kaupungin verkkosivuille www.tornio.fi > kuulutukset.

Ajoneuvoa noudettaessa on osoitettava, että siirto- ja säilytysmaksut on suoritettu ja ajoneuvo on todistetusti ollut hakijan omistuksessa siirtohetkellä. Ellei ajoneuvoa ole noudettu 30 päivän kuluessa tämän kuulutuksen tiedoksisaannista eli 12.4.2023 mennessä, ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen.

Varastoon siirretty ajoneuvo

Rekisterinumero     Merkki ja malli            Siirtopaikka                                    Siirtopäivä

650 FTF                  Toyota Avensis           Lemmikinkatu 4                            23.2.2023

 

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891.

Torniossa 3.3.2023

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Sivun alkuun