Kuulutus YIT Teollisuus Oy:n maa-aineslupahakemuksesta

YIT Teollisuus Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Tornion kaupungin Laivaniemen kylässä sijaitsevalle tilalle Jarmonmäki 851-418-95-25. Lupahakemuksen mukainen ottamisalue sijaitsee Laivakankaan 2 -luokan pohjavesialueella. Noin 4,1 ha:n ottamisalueelta on suunniteltu otettavan 125 700 m³ hiekkaa ja soraa 10 vuoden aikana. Alueella on ollut voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 30.6.2014 saakka. Suunnitellun ottoalueen naapuritiloilla 851-418-95-24 ja 851-410-6-53 on voimassa olevat maa-ainesluvat.

Hakemusasiakirjat ovat hakemuksen kuulutusaikana 20.11.–30.12.2019 nähtävillä alla sekä Tornion kaupungintalon ala-aulassa, os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio (virka-aikana).

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, sekä muilla tahoilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 718/11.01.00/2019, on toimitettava kirjallisena Meri-Lapin ympäristöpalveluille viimeistään 30.12.2019 mennessä osoitteella: Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostilla ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Minna Karhunen p. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi. Lisätietoja toiminnasta antaa YIT Teollisuus Oy:n työpäällikkö Kari Lehto p. 0400 164 009.

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Hakemus
Sijaintikartat
Ottamissuunnitelma
Nykytilanne -kartta
Lopputilanne -kartta
Leikkaukset
Hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

 

Sivun alkuun