Lapin ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kaupungin verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 3.7.2023 saakka.

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:

Lapin ELY-keskus on antanut 25.4.2023 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/2361/2023.

St1 Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Tornion kaupungissa osoitteessa Teollisuuskatu 4 kiinteistötunnus 851-15-34-1.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 25.5.-3.7.2023 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen: 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/51032612/Kuulutus+pilaantuneen+maaper%C3%A4n.pdf/9fbd672d-855a-9add-06ca-3cb84362f7da?t=1685001815147

 Linkki päätökseen:

https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/P%C3%84%C3%84T%C3%96S_Teollisuustie%204_Tornio_2361_2023%20-2.pdf

 

Sivun alkuun