Lapin ELY-keskuksen kuulutus

Kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä.

Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Lapin alueita kuuluu Kemijoen, Tornionjoen, Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen sekä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueisiin. Kuulutuksen liitteessä on yksilöity kuntien alueita koskevat vesienhoitoalueet.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivulla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus

Sivun alkuun