Lapin ELY-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen päätös

Asia
Tanskinsaaren ruoppausten ja läjitysten tarkkailusuunnitelma, Tornio.
Vesistöntarkkailusuunnitelman hyväksyminen.

Hakijat
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastualue

Diaarinumero  LAPELY/3699/2016

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi. Kuulutus, päätös ja sen liitteet pidetään nähtävillä 11.11. – 20.12.2021 osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset   Ajankohtaista  Lappi  Ympäristö ja luonnonvarat, mistä ne ovat luettavissa.

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44974102/To_Tanskinsaari+Kuulutus+2021-11-11-2021-12-20-1.pdf/1966bbee-bdef-cc65-f50b-11777b5fcbd2?t=1636637251186

Linkki päätökseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44974102/To_Tanskinsaari_tarkkailusuunnitelmapaatos+2021-11-11korjattu-1.pdf/52f3af60-9ab5-f3b1-216b-1359c3fda7b1?t=1636637251859

Linkki suunnitelmaan:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/44974102/Tanskinsaaren+ruoppausten+tarkkailuohjelma_30082021%2Bliitteet-1.pdf/d6524418-51cc-97f6-7063-5607280471f7?t=1636456365786

Sivun alkuun