Lapin ELY-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:
Lapin ELY-keskus on antanut 16.11.2021 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.
Asian diaarinumero on LAPELY/4691/2021.

Tornion kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Tornion  kaupungissa osoitteessa Saarenpäänkatu.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 16.11. – 23.12.2021
ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45042347/PIMA_Kuulutus_saarenpaankatu_Tornio_.pdf/d87bb2f9-c5d4-4b7b-3e11-0b802494e75b?t=1637065100755

Linkki päätökseen:https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45042347/PAATOS_Tornionkaupunki_Saarenpaankatu_4691_2021.pdf/bac69fa0-918e-a3eb-e454-d5c68c4b53c6?t=1637065101408

Sivun alkuun