Lapin ELY-keskuksen kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus

Asia:
Lapin ELY-keskus on antanut 31.1.2024 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/5701/2023.

Väylävirastolle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Torniossa raideosuudella, joka sijoittuu

kiinteistöille; kiinteistötunnus 851-871-1-3, 851-421-34-0, 851-421-27-7,851-15-49-1 ja 851-22-157-4, Tornio

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 31.1.-8.3.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54178902/Kuulutus_5701_2023_Vaylavirasto_raideosuus_pima.pdf/09b9e36b-5f9d-fcc1-8cd7-e18905f5f234?t=1706686268590

Linkki päätökseen (korjattu):
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54178902/KORJATTU+P%C3%84%C3%84T%C3%96S_V%C3%A4yl%C3%A4virasto_Tornion+liikennepaikka_5701_2023%283%29.pdf/775fa0fa-afd3-edf0-ae99-e87b9eafe19b?t=1707225100546

 

Sivun alkuun