Lapin Ely-keskuksen kuulutus

Lapin ELY-keskus pyytää ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kaupungin verkkosivuilla ja pitämään nähtävillä 24.4.2023 saakka.

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia
SMA Mineral Oy:n Kalkkimaan kalkkitehtaan ja louhosten tarkkailusuunnitelman muutoksen hyväksyminen.

Diaarinumero
LAPELY/3888/2015

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.3.-24.4.2023 osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset, mistä ne ovat luettavissa.

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/50113158/Kuulutus+tarkkailusuunnitelman.pdf/bd117561-3b4b-b934-5b01-ced902afe522?t=1678952422879

Linkki päätökseen:https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/50113158/SMA+Kalkkimaa+tarkkailusuunnitelma+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+16.3.2023.pdf/08c7a501-277f-404f-67c5-b0cdd2aeb548?t=1678952444790

Sivun alkuun