Lapin ELY-keskuksen kuulutus koskien Tornionjoen olemassa olevan tulvapenkereen kunnossapitoa ja korjausta, Haaparanta, Tornio

Ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus

Asia: Kutsu pääkäsittelyyn koskien Tornionjoen olemassa olevan tulvapenkereen kunnossapitoa ja korjausta, Haaparanta, Tornio. Asian diaarinumero on LAPELY/2921/2020. 

Kuulutuksen nähtävilläpito: Kuulutus on yleisesti nähtävillä 21.9.-18.10.2022 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (Valitse alueeksi Lappi).  

Linkki kuulutukseen:https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/47943648/Kuulutus+kutsusta+p%C3%A4%C3%A4k%C3%A4sittelyyn%2C+Haaparanta%2C+Tornio.pdf/d7869794-9088-f98a-f944-a56e806d19ce?t=1663671502548

Linkki käsittelyjärjestykseen:https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/47943648/3_K%C3%A4sittelyj%C3%A4rjestys_Ume%C3%A5+TR+M+2985-20+Aktbil+150.pdf/8fa9ea72-19c3-0f45-4869-9ee958557a0e?t=1663670893924

Sivun alkuun