Lapin ELY-keskuksen kuulutus LAPELY/569/2020

Viite: Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( YVA-laki, 252/2017)

Asia: CrisolteQ Oy:n Regenerointisuolan käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutus sekä CrisolteQ Oy:n Regenerointisuolan käsittelylaitoksen YVA-selostus on nähtävillä 30.12.2020 – 1.3.2021 välisen ajan.

Kuulutus LAPELY/569/2020

YVA-selostus: http://www.ymparisto.fi/TornioregenerointisuolaYVA

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

 

Sivun alkuun