Etusivu » Ajankohtaista » Lapin ELY-keskuksen kuulutus pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset kunnan alueella (LAPELY/2599/2024)

Lapin ELY-keskuksen kuulutus poh­ja­ve­sia­luei­den luokitus- ja ra­jaus­muu­tok­set kunnan alueella (LAPELY/2599/2024)

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 10 d §:n ja kuntalain 108 §:n mukainen kuulutus.

Asia: Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset kunnan alueella. 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pito: 

Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Kuulutus ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 30.5.-2.7.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Lisäksi ELY-keskus ilmoittaa nähtävillä olosta Lapin Kansassa 30.5.2024. 

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55101388/Kuulutus+pohjavesialueiden+luokituksista+muut+alueet+Lappi_2024.pdf/dec0c0c2-ff85-d60c-65ef-c5f40bb91ffb?t=1716984790247

Linkki luokitus- ja rajausmuutosesitykseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/55101388/Luokkamuutosesitys_Muut2024.pdf/f2aee5e8-442e-2d91-fba7-8a96ad50d8aa?t=1716984791213