Lapin ELY-keskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain 85 §:n ja kuntalain 108 §:n mukaisesti

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Asia Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

Hakija  Neova Oy

Diaarinumero  LAPELY/3734/2015

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 17.3.-24.4.2023 välisen ajan osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset  Ajankohtaista  Lappi  Ympäristö ja luonnonvarat, mistä ne ovat luettavissa.

Linkki kuulutukseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/50127711/Kuulutus+tarkkailusuunnitelma.pdf/d4366247-801c-ad02-dc22-b4ff806c494b?t=1679056276940

Linkki päätökseen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/50127711/Tarkkailupaatos_Neova_Simon_turvejaloste-1.pdf/8fc48bfe-6d85-4c23-3ff3-b9182f101095?t=1679056256994

Sivun alkuun