Lapin Ely-keskuksen kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia:
Lapin ELY-keskus on antanut 22.3.2024 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen meluilmoituksesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on LAPELY/1497/2024.

Kreate Oy:lle annettu päätös koskee Tornionjoen ratasillan korjaukseen liittyviä melua aiheuttavia töitä 2.5. – 30.8.2024 välisenä aikana.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Lapin ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 22.3.-29.4.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54642945/To+Haa+Ratasillan+korjaus+2024+KUULUTUS_n%C3%A4ht%C3%A4vill%C3%A4_22.3.+-29.4.2024.pdf/01cc0993-52a5-cc7f-d4a9-11b2acc5840e?t=1711093441211

Linkki päätökseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/54642945/To+Haa+Ratasillan+korjaus+2024+PAATOS_saavutettava+2024-03-22.pdf/bc4b3419-fad4-a722-9351-059d8c2e4a8c?t=1711093487918

Sivun alkuun