Lapin Ely-keskuksen YVA-kuulutus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 9.5.2022 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Asia koskee Kemin kaivoksen laajentamista. Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen lausunto hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Tämä kuulutus on nähtävillä 9.5. – 9.6.2022 Lapin ELY-keskuksen sekä Keminmaan kunnan sekä Kemin ja Tornion kaupunkien verkkosivuilla. Perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/keminkaivoksenlaajentaminenYVA.

Lisätietojen antaja:
Tuija Hilli, Lapin ELY-keskus
puh. 0295 037 031
tuija.hilli@ely-keskus.fi

Rovaniemellä 9.5.2022
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

 

 

 

 

Sivun alkuun