Etusivu » Ajankohtaista » Lapin jokien tulvahuiput odotettavissa viikonvaihteessa tai ensi viikon aikana

Lapin jokien tulvahuiput odotettavissa viikonvaihteessa tai ensi viikon aikana

Lämpenevä sää vauhdittaa lumen sulamista. Jokien virtaamat ovat kääntyneet nousuun koko Lapissa. Vedenkorkeudet nousevat nopeasti, ja tulvahuiput ovat monissa vesistöissä keskimääräistä suurempia. Jäät ovat kaikilta suurilta jokivesistöiltä pääosin lähteneet.

Lämmin sääjakso sulattaa nopeasti jäljellä olevaa lunta Lapissa. Vedenkorkeudet ovat kaikilla Lapin havaintoasemilla kääntyneet nousuun. Vedenkorkeuden nousu on tulevien päivien aikana nopeaa, ja tulvahuiput ovat todennäköisesti ensi viikolla. Sään ennustetaan jatkuvan kuivana ja vähäsateisena. Sunnuntain jälkeen sään ennustetaan kylmenevän ja yöpakkasia voi esiintyä koko Lapissa. Kylmenevä sää hidastaa lumen sulamista ja jakaa tulvia pidemmälle ajanjaksolle, jolloin tulvahuiput toteutuvat matalampina. Mikäli sää jatkuu viikonlopun jälkeen ennustettua lämpimämpänä tai sateisempana, toteutuvat tulvahuiput suurempina.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tulva on huipussaan ensi viikon alkupuolella. Tulvahuipusta on tulossa keskimääräistä suurempi. Tulvahuippu on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin vuosien 2018, 2020 ja 2021 tulvissa, mutta pienempi kuin viime keväänä. Viime kevään kaltaisen tulvan toistuminen on mahdollista, mikäli ensi viikon alkuun ennustettua sään kylmenemistä ei tapahdu ja sulannan jälkeen tulee vielä vesisateita. 

Ylitorniolla veden ennustetaan nousevan Poikkilahdentielle viikonloppuna. Torniossa ja Pellossa tulvapenkereet eivät ole vaarassa ylittyä. Pellossa vedenkorkeuden ennustetaan nousevan lähelle vahinkorajaa tai hieman sen yli.

Ounasjoki

Kittilässä vedenkorkeus nousee viikonloppuna tasolle, jolla vesi voi tulvia viemäreihin. Tulvahuipun ajankohta on todennäköisimmin ensi viikon alussa tai puolivälissä, ja huipusta on tulossa keskimääräistä suurempi. Tulvan suuruus on todennäköisesti samaa tasoa kuin vuosina 2020 ja 2021, mutta pienempi kuin viime vuonna. Joka tapauksessa tulva on jäämässä kevään 2005 ennätystulvaa pienemmäksi. Kittilässä vahinkorajan ylittymisen todennäköisyys on 20–30 prosenttia.

Kemijoki

Kemijärven vedenkorkeus on kääntynyt nousuun, ja järven ennustetaan täyttyvän säännöstelyn ylärajan tuntumaan ensi viikon loppuun mennessä. Rovaniemellä vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin metrin ja pysyvän tulvalukemissa koko ensi viikon ajan. Tulvahuipun todennäköisin ajankohta on ensi viikon loppupuolella, ja sen suuruus jäänee tavanomaisen kevättulvan tasolle. 

Ivalojoki

Tulvahuippu on todennäköisesti viikonloppuna tai ensi viikon alussa. Tulvasta on tulossa keskimääräistä suurempi, mutta selvästi pienempi kuin kevään 2005 suurtulvassa. Tulva on todennäköisesti hieman pienempi tai samaa tasoa kuin keväinä 2018 ja 2020. Vedenkorkeus jää Ivalon keskustan kohdalla ennusteen mukaan selvästi vahinkorajan alapuolelle.  

Tenojoki

Tulvahuipusta on tulossa keskimääräistä suurempi ja sen suuruus on todennäköisesti kahden edellisen kevään tasoa. Tulvahuipun ajankohta on ensi viikon alussa. 

Simojoki

Simojoen tulvahuippu oli toukokuun alussa. Kylmä sää käänsi Simojoen virtaaman laskuun, mutta virtaama on maanantaina kääntynyt uudelleen nousuun. Simojoen toinen tulvahuippu on lähipäivinä ja sen suuruus jäänee ensimmäistä tulvahuippua pienemmäksi. 

Jäiden lähdöstä ei aiheutunut vahinkoja

Tornionjoen ja Ounasjoen jäät lähtivät viime viikonloppuna. Tornionjoella jäitä kasautui muun muassa Matkakoskelle, Pellon taajaman alapuolelle ja Kauvosaaren yläpuolelle. Vedenkorkeus nousi hetkellisesti jääpatojen yläpuolella, mutta jäät purkautuivat myöhemmin itsestään, eikä vahinkoja aiheutunut. Ounasjoella jäiden lähtö tapahtui rauhallisesti. Ivalojoella ja Tenojoella jäät ovat osittain sulaneet paikoilleen alkuviikon aikana ja jäljellä olevista jäistä ei arvioida aiheutuvan enää tässä vaiheessa merkittävää haittaa. 

Nyt on hyvä hetki tarkistaa veneiden ja laitureiden kiinnitykset sekä kerätä irtain tavara pois alavilta ranta-alueilta. Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta. 

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 17.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tarvittaessa tiedote.

Lapin ELY-keskuksen tiedote 15.5.2024