Lippokalastusperinne matkalla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Lippokalastusperinne matkalla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon

Tornionlaakson koskikalastusperinne on nimetty Ruotsissa ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tavoitteena on saada pian myös Suomi virallisena hakijana mukaan monikansalliseen hakemukseen.  

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Jo 181 valtiota on liittynyt sopimukseen, jonka tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön tietämystä ja ymmärtää sen tärkeä merkitys. Sopimus painottaa perinteen välittämistä ja kulttuurista moninaisuutta sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriperintöön.

Lippokalastusperinne Tornionlaaksossa on arvokasta, rajatonta kulttuuriperintöä. Niinpä maaliskuussa 2023 lähti Ruotsin ISOF:lle (Institutet för språk och folkminnen) Ruotsin ja Suomen paikallisyhteisöjen yhteinen hakemus saada lippokalastusperinne ehdokkaaksi kansainväliseen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. ISOF hyväksyi hakemuksen tiistaina 27. kesäkuuta.

ISOF valitsi lippokalastuskulttuurin Ruotsin ehdokkaaksi seitsemän hakijan joukosta. Asiantuntijaryhmä perustelee valintaa muun muassa hakemuksen kansainvälisyydellä, vesiin liittyvällä kulttuuriperinnöllä, toimivalla yhteistyöllä ja pitkään jatkuneella työllä perinteen jatkumiseksi. Asiantuntijaryhmä mainitsee perusteluissaan myös yhteiset talkoot ja yhteisöllisyyden, jolle pohjaa luo myös yhteinen meän kieli.

Suomen päätöstä osallistumisesta odotetaan syksyllä

Lippoajat pitkine liponvarsineen ovat tuttu näky molemmin puolin rajaa Tornionjoen koskilla. Kala on vuosisatoja antanut elantoa perheille ja elämyksiä koskilla vieraileville. Lisäksi kalastuskulttuuriin liittyy käsityöperinteitä ja tapoja, jotka ovat siirtyneet vuosien aikana sukupolvilta seuraaville.

Perinteenharjoittajat Kukkolankoskella ja Matkakoskella molemmin puolin vapaana virtaavaa rajajokea ovat tehneet vuosia töitä lippokalastusperinteen jatkamiseksi. ISOF:n valinta on merkittävä etappi tässä työssä.

Seuraava askel prosessissa on saada Suomen sitoumus osallistua monikansalliseen hakemukseen kumppanimaana. Suomi onkin jo mukana prosessissa ja virallista päätöstä Suomen osallistumisesta hakemukseen odotetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä syksyn 2023 aikana. Tämän jälkeen alkaa kansainvälisen hakemuksen valmistelu. Hakemus on määrä jättää Unescolle maaliskuussa 2025.

Kulttuuriperintöhakemusta ovat valmistelleet paikalliset perinteenharjoittajat yhdessä Tornionlaakson museon, Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan kanssa. Tornion kaupunki on nostanut Kukkolankosken alueen kestävän kehittämisen yhdeksi lähivuosien kärkihankkeista, ja Unesco-haku on merkittävä osa myös tätä kehittämistyötä.

Luettelossa on jo saunakulttuuri ja kaustislainen viulusoittoperinne

Aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon on Suomesta päässyt aikaisemmin saunakulttuuri, kaustislainen viulunsoittoperinne sekä yhteispohjoismainen limisaumaveneperinne. Joulukuussa 2023 odotetaan päätöstä monikansallisesta, käsinvalmistettua lasia koskevasta hakemuksesta.

Hyvien suojelukäytäntöjen rekisterissä on mukana tarinankerrontaperinteeseen liittyvä Satumuseon perinnetyö, loppuvuodesta nimettäneen avainviuluun liittyvä perinne ja myös karjamajakulttuuriin liittyvä hakemus on lähetetty Unescoon yhdessä Norjan kanssa.

Unesco-hakemuksen eteneminen on hieno rajat ylittävän yhteistyön tulos ja ajoittuu hienosti elävän kulttuuriperinnön juhlavuoteen 2023!

Lisätietoja

  • Titta Kallio-Seppä, Tornionlaakson museo, johtaja +358 50 597 1557
  • Markku Vaaraniemi, perinteenharjoittaja, Kukkolankoski +358 40 559 0836
  • Lena Antti, perinteenharjoittaja, Matkakoski, +46 70 635 8127

Lue lisää

Kukkolankoski – Kalan suojaama kylä

Sivun alkuun