LOCAL BUS TornioHaparanda – esiselvitys yhteisestä paikallisliikenteestä Torniossa ja Haaparannalla

LOCAL BUS TornioHaparanda - esiselvitys yhteisestä paikallisliikenteestä Torniossa ja Haaparannalla

Tornion ja Haaparannan kaupungit ovat käynnistäneet esiselvityksen, jossa selvitetään mahdollisuuksia luoda raja-alueelle kahden kaupungin yhteinen paikallisliikenne. Hanke saa rahoitusta Interreg Pohjoinen -ohjelmasta. Hankeaika on 11/2018 – 04/2019. Esiselvityksen laatii Ramboll.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Määritellä kaupunkien näkemys yhteisen paikallisliikennejärjestelmän tavoiteltavasta palvelutasosta (määrälliset ja laadulliset tavoitteet) sekä
2. selvittää ne lailliset, tekniset ja taloudelliset seikat sekä niiden ratkaisumallit, jotka tulee ottaa huomioon, jotta rajakaupunkien yhteinen paikallisliikennejärjestelmä voidaan toteuttaa molempien maiden vaatimusten mukaisesti rajat ylittävänä palvelukokonaisuutena.

Haasteita toteutukselle asettavat liikenteen harjoittamista koskevien lakien ja asetusten lisäksi mm. verotus, eri aikatauluvyöhykkeet, kaksi kieltä sekä kaksi valuuttaa. Työssä hyödynnetään olemassa olevia kansainvälisiä esimerkkejä vastaavista kohteista.

Esiselvityksen tulosten pohjalta kaupungit tekevät päätöksen yhteisen paikallisliikennejärjestelmän toteuttamisesta. Yhteisen paikallisliikennejärjestelmän yksityiskohtaisempi suunnittelu ja toteutus tehdään myöhemmässä vaiheessa tässä esiselvityksessä syntyneen tavoitetilan ja ratkaisumallien pohjalta. Tähän sisältyvät mm. paikallisliikenteen yksityiskohtainen linjasto- ja aikataulusuunnitelma, integroiminen muuhun liikennejärjestelmään, paikallisliikenteen informaatio- ja lippujärjestelmän yksityiskohtaisempi suunnittelu ja toteutus, sekä paikallisliikenteen visuaalisen ilmeen määrittely.

Lisätietoja hankkeesta antaa seutulogistikko Kirsi Ylipiessa kirsi.ylipiessa@tornio.fi tai puh. 040 649 2449 tai projektipäällikkö Nina Alaiso nina.alaiso@ramboll.fi.

 

Sivun alkuun