Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksan muutoksesta nähtävillä

Biojätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutosten myötä kunnan kilpailuttamaksi. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä, jotka sijaitsevat taajama-alueilla sekä vähintään yhden huoneiston kiinteistöillä, jotka sijaitsevat yli 10 000 asukkaan taajama-alueilla, tulee olla kiinteistökohtainen biojätteen jäteastia ja kiinteistökohtainen keräys. Tämän johdosta Perämeren jätelautakunnan jätetaksaan tulee lisätä biojätteen kiinteistökohtaisten jäteastioiden kuljetusmaksut. Perämeren Jätehuolto Oy on esittänyt Perämeren jätelautakunnalle biojätteen tyhjennyshinnat jätetaksaan. Jätetaksaan ei tässä yhteydessä tehdä muiden hintojen osalta muutoksia, mutta tekstiosaa päivitetään. Muutos taksaan tulisi voimaan 1.1.2024. Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 12.9.2023 pykälässä 33 päättänyt laittaa luonnoksen jätetaksasta nähtäville. Muutokset voimassa olevaan taksaan on merkitty liitteeseen punaisella.

Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksaksi on yleisesti nähtävillä 15.9. – 23.10.2023 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi (kohdassa -Kuulutukset) sekä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntien verkkosivuilla.

Jätetaksan luonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 23.10.2023 mennessä Perämeren jätelautakunnalle (os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai jatelautakunta@tornio.fi).

Perämeren jätelautakunta

Ote jätelautakunnan päätöksestä 12.9.2023, 33 §

Luonnos jätetaksaksi 1.1.2024

Sivun alkuun