M & S Tirkkonen Ky:n maa-aineslupahakemus vireillä, Tornio, Ruottala

M & S Tirkkonen Ky hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa hiekan- ja soran ottamiseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa tilalla Soramaa 851-413-126-5. Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottamisalue, jossa on ollut voimassa maa-aineslupa 30.6.2018 saakka. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,83 hehtaaria ja ottamismäärä 15 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on keskimäärin 2-5 metriä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 19.5.-25.6.2020 alla sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 25.6.2020 mennessä osoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Anu Rautiala (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Sami Tirkkonen (puh. 0400 896 8603).

Torniossa 19.5.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Maa-aineslupahakemus

Sijaintikartta

Sivun alkuun