Maa-aineslupahakemus Palovaaraan, Tornio

Yksityishenkilö hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa Palovaarassa tilalla Louhikko 851-423-28-30.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria ja ottamismäärä 25 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on 0-3 metriä. Kiviainesta louhitaan ja murskataan alle 50 päivää lupa-aikana. Toiminnan tarkoituksena on louhia hakevaraston pohjoispuolelle kenttä puuvarastoalueeksi.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.4.-17.5.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 17.5.2021 mennessä osoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Sijaintikartta

Lupahakemus

Sivun alkuun