Maa-aineslupapäätös, Konepalvelu Ollila Oy, Tornio

Päätöksen antopäivä 3.11.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 10.11.2022

Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
Konepalvelu Ollila Oy Maa-ainesten (hiekka ja sora) ottaminen tilalla Jokela 851-401-19-62, Tornio
Konepalvelu Ollila Oy:lle on viranhalijapäätöksellä 2.11.2022 (18 §) myönnetty maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa. Päätös koskee 40 000 k-m3:n hiekan ja soran ottamista kymmenen vuoden aikana tilalla Jokela 851-401-19-62.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,9, hehtaaria. Lupa on voimassa 30.11.2032 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi.

Tämä kuulutus, viranhaltijapäätös liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat nähtävillä 3.11.-12.12.2022 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 12.12.2022 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajalta puh. 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Maa-aineslupapäätös Konepalvelu Ollila Oy

Toiminnan sijaintikartta

Maa-aineslupahakemus 

 

Sivun alkuun