Maanmittauslaitoksen kuulutus enklaavien siirtoehdotuksesta

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Asia
Siirtoehdotus Tornion kaupungista Ylitornion kuntaan siirrettäväksi ehdotetuista erillisistä alueista (enklaaveista)

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito
Nähtävillä 29.4.2021 – 7.6.2021 julkista kuulutusta varten Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset

Maanmittauslaitos on pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain (1197/1997) 3 §:n nojalla laatinut seuraavan luettelon niistä erillisistä alueista eli enklaaveista joita Maanmittauslaitos ehdottaa siirrettäväksi päätöksellään Tornion kaupungista Ylitornion kuntaan. Luettelon liitteenä on kartat siirrettäväksi esitetyistä alueista.

Siirtoehdotus

Sivun alkuun