Maansiirto Mykkälä Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Rajakangas, Tornio

Maansiirto Mykkälä Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) louhintaan ja murskaukseen. Lisäksi haetaan lupaa kierrätysasfaltin murskaukseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungin Kaakamon kylän tilalla Kallio 851-413-29-35. Kyseessä on olemassa oleva kalliokiviaineksen ottamisalue, jossa on ollut voimassa maa-aineslupa 30.6.2019 saakka. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,1 hehtaaria ja ottamismäärä 160 000 k-m3. Kalliokiviaineksen ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on keskimäärin 7,6 metriä. Kiviainesta louhitaan ja murskataan siirrettävällä kivenmurskaamolla arviolta 1-3 kuukauden ajan vuodessa ma-pe klo 6-22 välisenä aikana. Kuormausta ja kuljetusta tehdään ympärivuotisesti klo 6-22 välisenä aikana keskimäärin 5-20 kertaa vuorokaudessa. Kiviainesta murskataan keskimäärin 30 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 60 000 tonnia vuodessa. Kierrätysasfalttia murskataan keskimäärin 4000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 8000 tonnia vuodessa. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 23.3.-29.4.2020 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset sekä Tornion kaupungintalon 6. kerroksessa (ympäristönsuojelu).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 29.4.2020 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Anu Rautiala (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Veli-Matti Mykkälä (puh. 050 466 0203).

 

Torniossa 20.3.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Sijaintikartta

Sivun alkuun