Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy:n ympäristölupa Puu-, metalli-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointiin ja käsittelyyn kiinteistöllä 851-410-15-123 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta

 

Luvan saaja

Toiminta ja sen sijainti
Maansiirto Kyösti Kaihu Oy

Sukkatehtaankatu 12

95420 Tornio

Puu-, metalli-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointi ja käsittely kiinteistöllä 851-410-15-123 sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt Maansiirto Kyösti Kaihu Oy:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Päätös koskee puu-, metalli-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen varastointia ja käsittelyä kiinteistöllä 851-410-15-123. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote ympäristölupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 27.5. – 27.6.2019 Tornion kaupungintalon ala-aulassa (Suensaarenkatu 4, Tornio) sekä internet -sivuilla osoitteessa www.tornio.fi.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä (antopäivää lukuun ottamatta) eli 27.6.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastaja Minnan Karhuselta (puh. 050 566 4195 tai minna.karhunen(at)tornio.fi) ja vs. ympäristötarkastaja Anu Rautialalta (puh. 040 770 3239 tai anu.rautiala(at)tornio.fi).

 

linkki pöytäkirja § 63

Sivun alkuun