Määräaika lähestyy – ota loppukiri ja laita jätevesijärjestelmä kuntoon

Määräaika lähestyy – ota loppukiri ja laita jätevesijärjestelmä kuntoon

Jätevesijärjestelmien uusiminen on Torniossa ja Keminmaassa isolla joukolla vielä tekemättä. Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitse pohjavesialueella tai sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä (joki, järvi, lampi tai puro). Muualla jätevesijärjestelmät tulee laittaa kuntoon viimeistään samalla, kun tehdään remonttia.

Ketä hajajätevesiasetus koskee?

Torniossa ja Keminmaassa viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet johdetaan usein kahden betonisen sakokaivon kautta kivisilmään tai ojaan. Järjestelmät eivät täytä nykyvaatimuksia ja ne tulee uusia, jos rakennus sijaitsee lähellä vesistöä tai pohjavesialueella.

Jos veden käyttö on erittäin vähäistä tai jätevesijärjestelmän rakennuskustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi, määräaikaan voi hakea lykkäystä Meri-Lapin ympäristöpalveluista. Edellytyksenä on kuitenkin, että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen ja että kiinteistön jätevedet eivät pilaa ympäristöä.

Yli sadan metrin päässä vesistöstä sijaitsevassa rakennuksessa jätevesijärjestelmän kunnostamista edellytetään siinä vaiheessa, kun kiinteistölle haetaan muutenkin rakennus- tai toimenpidelupaa, siis jos rakennukseen esimerkiksi rakennetaan vesikäymälä tai siellä tehdään luvanvaraisia vesi- ja viemärilaitteistojen tai muita rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevia korjaus- tai muutostöitä.

Toimi näin

Kunnostusprojekti kannattaa aloittaa tarkastamalla nykyisen jätevesijärjestelmän ominaisuudet ja kunto sekä selvittämällä, voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Torniossa viemäriverkosto on laajentumassa lähivuosina Pihlajasaareen. Myös Ruohokariin, Laivaniemeen ja Kaakamoon on suunnitteilla viemäriverkon laajentaminen tulevien 5–10 vuoden aikana. Mikäli viemäriverkostoon saadaan tarpeeksi liittyjiä, on nykyistä verkostoa mahdollista laajentaa jonkin verran sekä Torniossa että Keminmaassa.

Jos jätevesijärjestelmä on uusittava, avuksi hankitaan kiinteistökohtaisiin käsittelyjärjestelmiin perehtynyt jätevesisuunnittelija. Suunnitelma tarvitaan rakennusvalvonnasta haettavaa lupahakemusta varten. Myös järjestelmän rakentajan valinnassa kannattaa luottaa kokeneeseen ammattiurakoitsijaan.

Milloin remonttiin ei tarvitse ryhtyä?

Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä. Yleensä jätevesiasiat ovat kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. Uudistuksen voi unohtaa myös, jos kiinteistö on liitetty tai liitetään viemäriverkostoon. Kunnostus on tarpeeton myös silloin, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Ennen 9.3.1943 syntyneet, kiinteistöllä vakituisesti asuvat saavat ikävapautuksen uudistuksesta.

Lue lisää

https://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki
(tarkastele kiinteistösi jätevesien käsittelyvaihtoehtoja)

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristöpalvelut
ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195, minna.karhunen@tornio.fi
vs. ympäristötarkastaja Anu Rautiala, puh. 040 770 3239, anu.rautiala@tornio.fi

Lisätietoja viemäröinnin osalta
Tornion Vesi Oy, toimitusjohtaja Juha Ylioinas, puh. 040 030 4294, juha.ylioinas@tornio.fi
Keminmaan Energia ja Vesi, vesihuoltoinsinööri Pasi Pohjanen, puh. 040 195 0678, pasi.pohjanen@kmev.fi

Sivun alkuun