Etusivu » Ajankohtaista » Maatalousyhtymä Pirttimaan eläinsuojan ilmoituspäätöksen päivittäminen toiminnan muuttuessa, vireilletulo, Virkkumaantie, Tornio

Maatalousyhtymä Pirttimaan eläinsuojan ilmoituspäätöksen päivittäminen toiminnan muuttuessa, vireilletulo, Virkkumaantie, Tornio

Maatalousyhtymä Pirttimaa Juho ja Pirttimaa Pauli on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttamisesta. Nykyistä toimintaa laajennetaan rakentamalla 45 kappaletta uusia parsipaikkoja eläinsuojalle tilalla Heiskahuhta 851-415-3-15. Laajentamisen jälkeen parsipaikkoja on yhteensä 202 kappaletta. Peltopinta-ala nousee 50 hehtaarilla ja vuokrapeltoja on käytössä 20 hehtaaria. Peltopinta-alaa lannan levittämiseen on yhteensä 210 hehtaaria.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä olo

Kuulutus ja ilmoitusasiakirjat sekä vuoden 2022 ilmoitusmenettelypäätös ovat nähtävillä 8.5.2024 – 14.6.2024 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä ympäristönsuojelun toimistossa.

Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 14.6.2024 mennessä postiosoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu(at)tornio.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja (puh. 040 770 3239, ymparistonsuojelu(at)tornio.fi). Ilmoituksen tekijän yhteyshenkilö on Iivari Pirttimaa (puh. 0409391571, mtypirttimaa(at)gmail.com).

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Ilmoitusasiakirjat

Ilmoituspäätös 18.1.2022

Toiminnan sijainti