Melupäätös Tornion Ralliharrastajat ry:n rallista 2019

Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja on 7.1.2019 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta
Pykälä Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
1 §  

Tornion Ralliharrastajat ry

 

 

Rallikilpailu Torniossa lauantaina 16.3.2019 klo 8-20 sekä vastaava yksipäiväinen tapahtuma kesällä 2018 syyskuun loppuun mennessä.

 

Päätös valitusosoituksineen sekä päätökseen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä alla sekä Tor­nion kaupungin ilmoitustaululla 8.1. – 8.2.2019. Ne, joiden oikeutta tai etua asia koskee, voivat tehdä valituksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa) valitusosoituksen mukaisesti. Lisätietoja päätöksestä saa ympäristötarkastajalta (puh. 050 566 4195, ymparistonsuojelu@tornio.fi).

 

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Päätös meluilmoituksesta

Erikoiskokeet kartalla

Meluilmoitus

 

Sivun alkuun