Meri-Lapin Maanrakennus Ky:n mullan ottamista koskeva hakemus vireillä

Meri-Lapin Maanrakennus Ky hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa mullan ottamiseen. Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa tilalla Rantamaa 851-411-13-10. Kyseessä on olemassa oleva mullan ottamisalue, jonka lupa on voimassa 30.6.2020 saakka.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria ja ottamismäärä 8 000 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on keskimäärin 0,3 metriä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 20.5.-26.6.2020 alla sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 26.6.2020 mennessä osoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Anu Rautiala (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Petri Mäkimaa (puh. 040 671 6055).

Torniossa 20.5.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus

Sijaintikartta

Sivun alkuun