Metsä Fibre Oy:n tutkimuslupa

KUULUTUS
Maanmittauslaitos on 22.5.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt Metsä Fibre Oy:lle luvan suorittaa tutkimuksia 110 kV voimajohdon Kemi – Isohaara – Keminmaa suunnan määrittämistä varten.

Asianomaisten maanomistajien tiedoksi ilmoitetaan, että tutkimus suunnitellun voimansiirtojohdon suunnan määrittämiseksi aloitetaan Kemin, Keminmaan ja Tornion kuntien alueella aikaisintaan 7 päivän kuluttua tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Metsä Fibre Oy

 

Kuulutus ilmoitustaululle

Sivun alkuun