Morenia Oy:n Pahtavaaran kallioalueen maa-aineslupahakemus vireillä

Morenia Oy hakee maa-aineslupaa tilalle Pahtavaara 851-432-8-25. Toiminta-alue sijaitsee Tornion kaupungin Korpikylässä n. 39 km Tornion keskustasta. Alue on n. 3 km valtatieltä 21 itään. Noin 0,9 ha:n ottamisalueelta on suunniteltu otettavan 10 000 m³ kalliokiviainesta 10 vuoden aikana. Alueella on ollut voimassa oleva maa-ainesten ottolupa 30.6.2018 saakka. Alueella on tehty yksi koelouhinta. Lupahakemuksen mukainen ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kiviainesta murskataan alle 50 vrk ja murskauksesta tehdään erikseen meluilmoitus.

Hakemusasiakirjat ovat hakemuksen kuulutusaikana 23.1.– 21.2.2019 nähtävillä virka-aikana Tornion kaupungintalolla, os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio sekä kaupungin internet -sivuilla.

Hakemuksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etuutta asia koskee, sekä muilla tahoilla on oikeus mielipiteen ilmaisuun. Mielipiteet, joissa on mainittava diaarinumero 54/10.03.00/2019, on toimitettava kirjallisena Meri-Lapin ympäristöpalveluille viimeistään 21.2.2019 mennessä osoitteella: Tornion kaupunki, Meri-Lapin ympäristölautakunta, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Kati Juurikka p. 040 770 3239, kati.juurikka@tornio.fi (1.2.2019 saakka) ja ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää p. 040 755 5891, aapo.maenpaa@tornio.fi.

 

Torniossa 22.1.2019
Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Lupahakemus ja ottosuunnitelma

Ottoalueen kartat ja poikkileikkaukset

Melumallinnos

 

 

Sivun alkuun